კალიუმის გუმატი სხვადასხვა მცენრისთვის

სულ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს დღეს ორგანულიმიწათმოქმედება - ანუ სოფლის მეურნეობაში ნატურალური კულტურების ქიმიური დანამატებისგარეშე მიღება. აქ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გუმატები, კერძოდ კი კალიუმის გუმატი.
ჯერ კიდევ 6 ათეული წლის წინ დადგინდა გუმატების ეფექტური როლი მცენარეები გაზრდაში.ნიადაგიდან მიღებული გუმინის მჟავები გამოიყენეს მცენარეების მისარწყავად ნატრიუმისმარილის სახით, იგი ხელს უწყობდა მცენარის სწრაფ ზრდას, დღეს ამ ნივთიერებაზე მოთხოვნასაკმაოდ სწრაფად იზრდება, ყოველწლიურად მატულობს ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანმრთელობისთვისარასაშიშ პროდუქტებზეც მოთხოვნა. შესაბამისად, იმატა  გუმატების გამოყენებამაც სოფლის მეურნეობაში.
რა არის გუმატი: ნივთიერება, რომელიც მიიღებაგუმინების მჟავებისგან, რომელიც ადვილად იხსნება და ეფექტურია სხვადასხვა წარმოებაში.ძირითადად იყეებენ კალიუმის და ნატრიუმის გუმატს, ეს ნაერთები ხელს უწყობს გამოფიტულიმიწის გამდიდრებას, ასევე გამოიყენება მესაქონლეობაში, მემცენარეობაში, ეკოლოგიურ პრაქტიკაში,მიწის ბურღვის დროს, ასევე მშენებლობაში, მედიცინაშიც კი.
ჰუმუსი: წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებებისდაშლისას. რაც მეტია ორგანიკა და ნაკლები ჟანგბადი, მით ეფექტურია ჰუმუსის დაგროვებისპროცესი, სასარგებლო ბიოქიმიური პროცესებისთვის საჭიროა სამი კომპონენტი - მიწა, წყალიდა მცენარე.
 - გუმატები აუმჯობესებენ ნიადაგის შემადგენლობას,ზრდიან მასში სასარგებლო ნივთიერებების რაოდენობას, ხელს უშლიან მცენარის დაავადებასდა მასში შხამიანი ნივთიერებების და მძიმე ლითონების დაგროვებას.
 - ჰუმუსი ნიადაგს ათბობს, რადგან სწორედ იგიფერავს მიწას მუქ ფერზე.
 - ჰუმუსი ინარჩუნებს ნიადაგში ტენიანობას,რადგან შეუძლია დააკავოს დიდი ოდენობით წყალი.
 - მისი დახმარებით შეიძლება მიწის შემადგენლობისშეცვლა. მაგ, ქვიშიანი მიწა მისი მეშვეობით უფრო მძიმე ხდება, თიხიანი კი ფხვიერდება.
 - კალიუმის გუმატი ხელს უწყობს მცენარის მიერნიადაგიდან წყლის და სასარგებლო ნივთიერებების სწრაფ შეწოვას.
კალიუმის გუმატის ზემოქმედება სხვადასხვა კულტურაზე:მცენარეები განსხვავებულად რეაგირებენ ამ ნივთიერებაზე, ამიტომ მათ პირობითად ყოფენჯგუფებად, ზემოქმედების ხარისხის და ეფექტურობის მიხედვით.
ძლიერი რეაქცია აქვთ ბოსტნეულ კულტურებს
კარგი რეაქცია -  ხორბალს, სიმინდს, ფეტვს
სუსტი - პარკოსნებს
მინიმალური - გოგრას, მზესუმზირას
გარეგნულად იგი დაფხვნილ ყავას ჰგავს, მას წარმატებით იყენებენ ოთახის ყვავილებისთვისსასუქად, ასევე ღია გრუნტში მზარდი მოყვავილე მცენარეებისთვისაც. ეს უნივერსალური საკვებიადა მოსავლიანობას ზრდის სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სიტუაციის და კლიმატური პირობების  მიუხედავად.

გამოყენება: სწორი გამოყენებით უხვი მოსავალიგარანტირებულია, მისი შეტანა შესაძლებელია მცენარის გავითარების სხვადასხვა სტადიაზე.ერთწლიანებისთვის კარგია საწყის ეტაპზე, მრავალწლიანებს კი სჭირდებათ დარგვა-გადარგვისას.
მისი შეტანა სხვადასხვანაირად შეიძლება: მორწყვისას, დანამვისას ან თესლის დალბობით.ყველა წესს თავისი ინსტრუქცია აქვს და მისი დარღვევა დაუშვებელია - მიიღებთ უკურეაქციას,მცენარის ზრდა შეფერხდება, მოსავლიანობაც დაიკლებს
კარგია მისი გამოყენება სხვა მინერალურ კომპონენტებთან ერთად, კომპლექსურად. შემადგენლობაკულტურის სახეობაზეა დამოკიდებული. მისი არევა შეიძლება კომპოსტთან, ნაკელთან, ნეშომპალასთან.  ასეთი ნარევი შეაქვთ მორწყვისას თხევადი სახით.
თხევადი კალიუმის გუმატის გამოყენება: იგი კონცენტრირებული მუქი ყავისფერისითხეა 80 % ძირითადი კომპონენტის შემცველობით. მასში ტორფიდან მიღებული სასარგებლონაერთებიცაა, კალიუმი, ფოსფორი, აზოტი და სხვ.
მისი გამოყენება მცენარის ზრდის სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება გაზავებული სახით სხვადასხვაგზით. იგი ზრდის მიწაში ორგანული კომპონენტების რაოდენობას, ამისთვის შეაქვთ კონცენტრირებულიხსნარი, მითითების სრული დაცვით. სხვა სასუქთან კომბინირებით ეფექტი კიდევ უფრო იზრდება,შეზღუდვა მხოლოდ ფოსფორშემცველ სასუქზეა, ამიტომ ფოსფორიანი სასუქი ცალკე შეაქვთ.
შესახურება კომპლექსური სასუქით ასევე დადებით გავლებას ახდენს  მცენარეზე, ამცირებს ნიტრატების და შხამიანი ნივთიერებებისრაოდენობას მასში.
სუფლიორის’ - კალიუმის გუმატის გამოყენება:ესეც უნივერსალური პრეპარატია, მასში მინერალური და ორგანული ნივთიერებები კომპლექსშიადა სხვა პრეპარატებთან შედარებით მეტი უპირატესობა აქვს:
ამცირებს კულტურების მომწიფების ვადებს.
ზრდის მცენარის იმუნიტეტს და მედეგობას დაავადებებისადმი.
ხელს უწყობს საკვების სწრაფ შეწოვას
მოკლე დროში აღადგენს მიწის ნოყიერებას და აუმჯობესებს მის შემადგენლობას.
ეხმარება მცენარეს ძლიერი ფესვთა სისტემის ფორმირებაში
ზრდის მცენარის მედეგობას კლიმატური პირობების მიმართ.
ზრდის მოსავლის ხარისხს და მისი შენახვის ვადებს.
მას კარგად იყენებენ ოთახის ყვავილებისთვისაც, ინსტრუქციის დაცვით შეაქვთ თვეში 2 ჯერმარტ-ოქტომბრისს შუალედში და 4 ჯერ ნოემბერ-თებერვლის პერიოდში
კალიუმის გუმატი ფხვნილის სახით:  მისი უპირატესობა შემდეგია:
აქვეითებს მცენარეში ნიტრატების შემცველობას 2 ჯერ
ზრდის მცენარის იმუნიტეტს, მათ გამძლეობას ამინდის ცვლილებების მიმართ. მომწიფებისვადებს ამცირებს
ხელს უწყობს ძლიერი  ფესვთა სისტემის სწრაფჩამოყალიბებას
მიწაში იზრდება სასარგებლო ნივთიერებების რაოდენობა, ნოყიერება.

 

30 September 0 4 575
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно